HomePage

Het schilderscollectief "3-Luik"  is ontstaan in 2008 en bestaat uit de volgende autodidactische kunstenaars:

Henk Siep

Cees Smits

Barry Vermeulen


Het drietal kent elkaar uit een "vroeger leven", namelijk van een avondopleiding als chemisch analist op de laboratoriumschool in Oss.  Afzonderlijk waren zij al langer creatief bezig, maar besloten op een gegeven moment (2008) om gezamenlijke werken te produceren.

Met z'n 3-en was een 3-luik direct een voor-de-hand liggend onderwerp. Titels werden in een lijst ondergebracht en na een objectieve keuze werd - uit een 15-tal onderwerpen - gekozen voor: "Sex, Drugs and Rock & Roll". Dat werd de uitdaging, waarbij elk afzonderlijk - weliswaar met een aantal gezamenlijke afspraken - aan het werk toog.
Deze website is een verder gevolg van die samenwerking en is ervoor bedoeld een dossier te hebben waar de werken digitaal vastgelegd kunnen worden en waar iedereen, die enig interesse heeft, een kijkje kan nemen in wat ze zoal doen ....

WebMaster, september 2009